Opettajille

Hei opettaja! Hienoa, että olette luokkasi kanssa mukana Yhdessä ilman rasismia -koulutuksessa. Tältä sivulta löydät tehtäviä, jotka ovat hyödynnettävissäsi rasismiaiheiden käsittelyssä oppilaiden kanssa. 

Oppitunnit ja tehtävät

Olemme suunnitelleet opettajalle hyödynnettäväksi tehtäväkokonaisuudet, jotka yhdessä muodostavat kahden 45min oppitunnin sisällön. 

Ne voi pitää etäoppitunnin ja lopputyöpajan välissä (paras vaihtoehto prosessin kannalta) tai lopputyöpajan jälkeen. 

Huom! Kokonaisten oppituntien sijaan voit myös yhdistää yksittäisiä tehtäviä muihin oppitunteihin.

Mikäli näiden tehtävien ja harjoitteiden myötä esiin nousee kysymyksiä tai pohdintoja oppilailta, joita toivot, että käymme yhteisesti läpi vielä työpajassa, niin kirjaa kysymykset ylös ja lähetä meille sähköpostilla. Jos kysymyksiä herää vielä koulutuskokonaisuuden jälkeen, voitte toki silloinkin olla meihin yhteydessä. Vastaamme mielellämme oppilaiden pohdintoihin.

Oppitunti 1.

Teemat: Rodullistaminen, kulttuurinen ja rakenteellinen rasismi, representaatiot

Tällä oppitunnilla käydään läpi rasismin käsitteitä sekä pohditaan miten ihmisten ja kulttuurien moninaisuus näkyy ympäristössämme. 

Opettajan ohjeet, oppitunti 1

Esitysdiat (PDF)

Esitysdiat (PPTX)

Oppituntiin kuuluva video, jossa käsitellään rodullistamisen käsitettä (5:30min).Videon voi näyttää myös erikseen.

Oppitunti 2.

Teemat: Identiteetti, moninaisuus, antirasismia tukeva toiminta: ystävyys, kuunteleminen, vaikuttaminen

Toisella oppitunnilla pohditaan ystävyyteen ja kaveritaitoihin liittyviä tekijöitä. Käsitellään myös sitä, kuinka itse voi vastustaa rasismia.

Opettajan ohjeet, oppitunti 2 (PDF)

Opettajan ohjeet, oppitunti 2 (DOCX)

Oppitunti 2, liitteet (PDF)

Oppitunti 2, liitteet (DOCX)

Esitysdiat (PDF)

Esitysdiat (PPTX)

Oppituntiin liittyvä video, jossa käsitellään mikroaggressioita (2min). Videon voi näyttää myös erikseen.

Muita materiaaleja ja tehtäviä

Kuunneltavia tarinoita

Linkin takaa löytyvät hankkeessa äänitetyt tarinat (1–2min), sekä niihin liittyviä kysymyksiä ja keskustelua. Kuuntelemme ainakin osan tarinoista osana työpajaa.