Vanhemmille

Hyvä vanhempi tai huoltaja,

Kiitos, että olet täällä. Lapsesi on luultavasti osallistumassa tai on jo osallistunut Yhdessä ilman rasismia -koulutukseen. Koulutuksen tehtävät ja aktiviteetit saattavat herättää kysymyksiä ja pohdintaa. Vanhempana tai huoltajana sinun on hyvä keskustella rasismista, niin kuin monista muistakin vaikeista yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuului lapsesi sitten valtaväestöön tai marginalisoidumpiin ryhmiin. Etenkin valkoiset vanhemmat usein pelkäävät keskustella rasismista, eivätkä sen takia aloita keskustelua ollenkaan. Voit kuitenkin oppia itse koko ajan lisää, parasta on vain aloittaa keskustelu. Yhdessä ilman rasismia -työpajat voivat toimia keskustelun herättäjänä. Tällä sivulla annamme muutamia vinkkejä, miten voit keskustella rasismista ja kasvattaa lasta antirasistisesti.

Rasismi ja Yhdessä ilman rasismia -oppimiskokonaisuus

Rasismi on järjestelmä, jossa johonkin ihmisryhmään kuuluvaa henkilöä pidetään alempiarvoisena kuin toiseen ihmisryhmään kuuluvaa henkilöä, esimerkiksi ihonvärin tai kulttuurin perusteella. Siihen liittyy valta-asema, josta toiset ihmisryhmät hyötyvät toisten kärsimyksen kustannuksella. 

Yhdessä ilman rasismia -koulutuksessa käsittelemme mm. rasismia, etuoikeuksia, valtaa, ennakkoluuloja ja tapoja, miten rasismia voi vastustaa. Asiat voivat herättää tunteita. Esimerkiksi etuoikeuksia käsiteltäessä voi tuntea epämukavuutta, kun oma identiteetti kietoutuu historiallisesti valtaapitävien rakenteisiin. On hyvä auttaa lasta sanoittamaan tunteitaan.

Vaikka käymme läpi monimutkaisiakin asioita, on tämä vasta alkua pidemmälle oppimisprosessille. Varsinkin etuoikeutettuihin ryhmiin kuuluvana, eli Suomen kontekstissa esimerkiksi valkoiselle, suomea äidinkielenään puhuvalle, on usein vaikea tunnistaa rasismi: Rasismi ei ole vain ihmisten välistä, epäoikeudenmukaista kohtelua, kuten nimittelyä, vaan se on usein piilossa rakenteissa ja käytänteissä. Rasismin tunnistamista ja siihen puuttumista kuitenkin edesauttaa, kun itse pyrkii jatkuvasti oppimaan rasismista ja reflektoimaan omaa toimintaa ja ennakkoluuloja. Me kaikki olemme osa tätä rasistista järjestelmää, ja siksi rasisminvastainen toiminta on meidän kaikkien velvollisuus.

Mitä voi tehdä?

Voit kertoa lapselle, ettei rasismi ja epäoikeudenmukaisuus ole lapsen vika, vaan aikuisen tehtävä on luoda oikeudenmukainen maailma. Voitte kuitenkin yhdessä pohtia, mitä te voisitte tehdä.  Lapsille on hyvä opettaa olemaan kaikkien kaveri ja ottamaan kaikki leikkiin mukaan. Tärkeää on myös itse toimia esimerkkinä aikuisena, joka tuomitsee rasismin. Kannattaa myös tutustuttaa lapsi moninaisuuteen lukemalla yhdessä kirjoja ja katsomalla sarjoja ja elokuvia, joissa on moninaisia päähenkilöitä. Voitte ystävystyä ihmisten ja perheiden kanssa, jotka näyttävät erilaisilta kuin teidän perheenne. Toisaalta on hyvä myös kertoa lapsille, että ihonväri vaikuttaa siihen, miten ihmiset nähdään, eivätkä etuoikeudet ole aina vain esimerkiksi ahkeruuden tulosta, vaan osa pitkällisten, historiallisten hierarkioiden jatkumoa.

Jos lapsi kohtaa rasismia, älä vähättele kokemusta, vaan salli lapsen olla surullinen ja lohduta. Huomioi, ettet itse tee oletuksia ja yleistyksiä yksilöistä ihonvärin perusteella. Pohdi omia ennakkoluuloja ja etuoikeuksiasi. Älä itse ole värisokea, sillä vaikka ihmisrotuja onkin vain yksi, kohdellaan ei-valkoisia ihmisiä eriarvoisesti. Ihonväreistä puhuminen auttaa sanoittamaan rasismia. Arvosta lasta omana itsenään.

Referenssit

Yhteiset Lapsemme ry:n vinkkilistat ”Rasismia kokeneen lapsen ja nuoren tukeminen” ja ”Miten käsitellä rasismia valkoisten lasten kanssa?

Weir, K. (2021) Raising anti-racist children. American Psychological Association.

Lue lisää:

Rasismia kokeneen lapsen ja nuoren tukeminen (Yhteiset Lapsemme ry):
https://www.yhteisetlapsemme.fi/ole-rohkea-ja-reilu/lahdeaineistoa-ja-vinkkeja/rohkea-ja-reilu-vinkkeja/rasismia-kokeneen-lapsen-ja-nuoren-tukeminen/

Miten käsitellä rasismia valkoisten lasten kanssa? (Yhteiset Lapsemme ry):
https://www.yhteisetlapsemme.fi/ole-rohkea-ja-reilu/lahdeaineistoa-ja-vinkkeja/rohkea-ja-reilu-vinkkeja/miten-kasitella-rasismia-valkoisten-lasten-kanssa/

Rasismista, etnisyydestä ja ihonväristä puhuminen pienten lasten kanssa (Yhteiset Lapsemme ry):
https://www.yhteisetlapsemme.fi/wp-content/uploads/2022/01/Rasismistapuhuminenpientenlastenkanssa-1.pdf


Kuinka puhua rasismista ja syrjinnästä? Opas kasvattajille ja ammattilaisille (Familia ry):
https://www.familiary.fi/uploads/7/1/8/2/71825877/rasisminvastainen_opas_nettiin.pdf

Miten puhua ruskeudesta valkoisena vanhempana? (Ruskeat Tytöt):
https://www.ruskeattytot.fi/miten-puhua-ruskeudesta-valkoisena-vanhempana

Yhdessä ilman rasismia -logo

Yhdessä ilman rasismia -hanke saa tukea EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisesta ohjelmasta.