Vanhemmille

Hyvä vanhempi tai huoltaja,

Kiitos, että olet täällä. Lapsesi on luultavasti osallistumassa tai on jo osallistunut Yhdessä ilman rasismia -koulutukseen. Koulutuksen tehtävät ja aktiviteetit saattavat herättää kysymyksiä ja pohdintaa. Vanhempana tai huoltajana sinun on hyvä keskustella rasismista, niin kuin monista muistakin vaikeista yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuului lapsesi sitten valtaväestöön tai marginalisoidumpiin ryhmiin. Voi olla, että vanhemmat saattavat pelätä keskustella rasismista, eivätkä sen takia aloita keskustelua ollenkaan. Voit kuitenkin oppia itse koko ajan lisää, parasta on vain aloittaa keskustelu. Tätä varten ei tarvitse tietää kaikkea, ja virheiden kautta oppii! Yhdessä ilman rasismia -työpajat voivat toimia keskustelun herättäjänä. Tällä sivulla annamme muutamia vinkkejä, miten voit keskustella rasismista ja kasvattaa lasta antirasistisesti.

Rasismi ja Yhdessä ilman rasismia -oppimiskokonaisuus

Rasismi on järjestelmä, jossa johonkin ihmisryhmään kuuluvaa henkilöä pidetään alempiarvoisempana, kuin toiseen ihmisryhmään kuuluvaa henkilöä etnisen taustan, rodun, ihonvärin, kulttuurin, uskonnon, äidinkielen tai kansalaisuuden perusteella perusteella. Siihen liittyy valta-asema, josta toiset ihmisryhmät hyötyvät toisten kustannuksella. (Oikeusministeriö 2022; Punainen Risti 2023.)

Yhdessä ilman rasismia -koulutuksessa käsittelemme mm. rasismia, etuoikeuksia, valtaa, ennakkoluuloja ja tapoja, miten rasismia voi vastustaa. Asiat voivat herättää tunteita. Esimerkiksi etuoikeuksia käsiteltäessä voi tuntea epämukavuutta siitä, että rasismin ja ennakkoluulojen takia elämä joillekin voi olla vähän vaikeampaa, ja erilaisia mahdollisuuksia vaikeampi saavuttaa. Ja jos taas ei tarvitse kokea rasismia, elämä on vähän helpompaa. On kuitenkin tärkeää myös kertoa, että me kaikki pystymme vaikuttamaan kaikille reilumpaan ja oikeudenmukaisempaan maailmaan. On myös hyvä auttaa lasta sanoittamaan tunteitaan.

Ruskea ja mustahiuksinen poika ja valkoinen ja vaaleahiuksinen tyttö kädet lanteilla seisovat vierekkäin ja katsovat kohti lukijaa.

Vaikka käymme läpi monimutkaisiakin asioita, on tämä vasta alkua pidemmälle oppimisprosessille. Varsinkin etuoikeutettuihin ryhmiin kuuluvana, eli Suomen kontekstissa esimerkiksi valkoiselle, suomea äidinkielenään puhuvalle, on usein vaikea tunnistaa rasismi: Rasismi ei ole vain ihmisten välistä, epäoikeudenmukaista kohtelua, kuten nimittelyä, vaan se on usein piilossa rakenteissa ja käytänteissä. Rasismin tunnistamista ja siihen puuttumista kuitenkin edesauttaa, kun itse pyrkii jatkuvasti oppimaan rasismista ja reflektoimaan omaa toimintaa ja ennakkoluuloja. Me kaikki olemme osa tätä rasistista järjestelmää, ja siksi rasisminvastainen toiminta on meidän kaikkien velvollisuus.

Mitä voi tehdä?

Voit kertoa lapselle, ettei rasismi ja epäoikeudenmukaisuus ole lapsen vika, vaan aikuisen tehtävä on luoda oikeudenmukainen maailma. Voitte kuitenkin yhdessä pohtia, mitä te voisitte tehdä.  Lapsille on hyvä opettaa olemaan kaikkien kaveri ja ottamaan kaikki leikkiin mukaan. Tärkeää on myös itse toimia esimerkkinä aikuisena, joka tuomitsee rasismin. Kannattaa myös tutustuttaa lapsi moninaisuuteen lukemalla yhdessä kirjoja ja katsomalla sarjoja ja elokuvia, joissa on moninaisia päähenkilöitä. Voitte ystävystyä ihmisten ja perheiden kanssa, jotka näyttävät erilaisilta kuin teidän perheenne.

Jos lapsi kohtaa rasismia, älä vähättele kokemusta, vaan salli lapsen olla surullinen ja lohduta. Huomioi, ettet itse tee oletuksia ja yleistyksiä yksilöistä ihonvärin perusteella. Pohdi omia ennakkoluuloja ja etuoikeuksiasi. Älä itse ole värisokea, sillä vaikka ihmisrotuja onkin biologisesti vain yksi, kohdellaan ei-valkoisia ihmisiä eriarvoisesti. Ihonväreistä puhuminen auttaa sanoittamaan rasismia. Arvosta lasta omana itsenään.

Koulutus oli etäyhteydestä lähtien hyvin osallistava ja toi asiat lähelle lapsen kokemusmaailmaa. Kouluttajalla oli todella hyvä ote niin aiheeseen kuin lapsiinkin.

– 5.luokan opettaja, Oulu, 2023
Referenssit

Yhteiset Lapsemme ry (2022) Ole Rohkea ja Reilu – Opas yhdenvertaisuuden käsittelemiseen lasten kanssa.

Oikeusministeriö (2022) Sanasto. Olen antirasisti-kampanja.

Punainen Risti (2023) Mitä rasismi on?

Weir, K. (2021) Raising anti-racist children. American Psychological Association.

Lue lisää:

Kuinka puhua rasismista ja syrjinnästä? Opas kasvattajille ja ammattilaisille (Familia ry):
https://www.familiary.fi/uploads/7/1/8/2/71825877/rasisminvastainen_opas_nettiin.pdf

Miten puhua ruskeudesta valkoisena vanhempana? (Ruskeat Tytöt):
https://www.ruskeattytot.fi/miten-puhua-ruskeudesta-valkoisena-vanhempana