Tietoa hankkeesta

Rasismilla on kauaskantoisia, haitallisia vaikutuksia: Se vaikuttaa lapsen hyvinvointiin, mielenterveyteen ja mahdollisuuksiin päästä elämässä eteenpäin. Se eristää, loukkaa ja vaikuttaa haitallisesti monilla elämänalueilla. Suomi on EU:n perusoikeusviraston (2018) mukaan Euroopan rasistisin maa. Kouluympäristö ei ole immuuni rasismille, vaan rasismia esiintyy kaikilla koulutusasteilla (Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2020). Rasismia voi esiintyä lasten keskinäisissä tilanteissa, mutta myös kasvattajien ja muiden aikuisten taholta. Se voi olla suoraa, tai piilossa rakenteissa, ennakkoluuloissa, oletuksissa tai stereotyyppisissä representaatioissa. Antirasistinen, rasismia käsittelevä ja vastustava pedagogiikka tulisi läpäistä kaiken opetuksen. Jo varhainen asennekasvatus on tarpeen.

Tavoitteet

Yhdessä ilman rasismia -koulutus tarjoaa antirasistisen oppimiskokonaisuuden, joka lisää oppilaiden ja opettajan ymmärrystä rasismista, omista etuoikeuksista ja ennakkoluuloista. Rakentava puhe rasismista, ilmiön tunnistaminen ja sen vastustaminen viestivät, että rasismiin puututaan eikä sen vastustaminen ole vain sitä kokeneen tehtävä. Antirasistinen työ alkaa meistä jokaisesta. Kun antirasistinen toimintamalli juurtuu luokan yhteiseksi kulttuuriksi, se parantaa yhteishenkeä.

Toteutus

Opetuskokonaisuudella on kaksi keskeistä toimintoa: Prosessiin orientoiva etäoppitunti sekä sen jälkeen toteutettava työpaja. Tehtävät ovat osallistavia ja motivoivia, ja niissä käytetään toiminnallisia-, draamallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä, sekä videoita, ryhmätehtäviä ja tarinoita. Lisäksi kokonaisuus tarjoaa luokanopettajalle materiaalia ja tehtäviä käsitellä aiheita oppitunneilla. Koulutuksen aikana lapset käsittelevät yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden arvostamista, ja syventyvät monipuolisesti rasismiin liittyviin aiheisiin, sen tunnistamiseen oman arjen tilanteissa ja ympäröivissä rakenteissa.

Koulutuksen toteuttavat Koulutus Elämään Säätiö ja Yhteiset Lapsemme ry. Koulutusta toteutetaan hankkeissa. Vuonna 2022 koulutusta suunniteltiin ja toteutettiin EU:n turvapaikka-, maahanmuutto-, ja kotouttamisrahaston tuella, ja vuosina 2023–2024 hanketta tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Startti oli tosin hyvin toteutettu, oppilaat jaksoivat osallistua ja seurata, vaikka olikin etänä.

– 4.luokan opettaja, Espoo