Opettajille: Tarinat

Ainakin osa seuraavasta tarinoista kuunnellaan ja käydään yhteisesti työpajassa. Opettaja voi kuunnella yhdessä oppilaiden kanssa ja keskustella muista tarinoista.

Tarina 1: Uusi oppilas

Kysymykset:

 1. Mitä rasistista tarinassa tapahtui?
 2. Kuka tai ketkä olisivat voineet tehdä jotain toisin? Mitä?

Keskustelussa voi tuoda esiin esim.:

 • Ulkopuolelle jättäminen
 • Ennakkoluulot ulkonäön perusteella (oletukset poikkeavasta ”kulttuurista”)
 • Muut luokkakaverit yhtälailla mukana rasistisessa toiminnassa, sillä he naureskelivat mukana sekä hiljaisesti hyväksyivät toiminnan puuttumatta tilanteeseen.

Tarina 2: Häiriköintiä historiantunnilla

Kysymykset:

 1. Mitä rasistista tarinassa tapahtui?
 2. (Oliko tapahtunut päähenkilön, Assadin vika?)
 3. Kuka tai ketkä olisivat voineet tehdä jotain toisin? Mitä?

Keskustelussa voi tuoda esiin esim:

 • Jotkut opettajat ja muut aikuiset saattavat joskus olettaa, että vähemmistöihin kuuluvat oppilaat aiheuttavat vaikeuksia koulussa ja menestyvät huonosti. Tarinassa opettaja ei myöskään tule ottaneeksi päähenkilön kokemuksia huomioon, vaan vähättelee ja sanoo ”älä välitä”. Opettajan käyttäytyminen päähenkilöä kohtaan myös heijastuu oppilaisiin. Opettaja olisi voinut leimaamisen sijaan kysyä, mitä tilanteessa tapahtui.
 • Oppilaat olisivat voineet auttaa päähenkilöä tehtävissä, ja/tai puolustaa häntä kertomalla, mitä tilanteessa oikeasti tapahtui.
 • Rasismi vaikuttaa itsetuntoon, mielenterveyteen, oppimiseen ja koulussa pärjäämiseen.

Tarina 3: Pahaa ruokaa

Kysymykset:

 1. Mitä tarinan päähenkilö ajattelee itsestään ja perheestään?
 2. Mitä hänelle on ehkä tehty tai sanottu, että hän ajattelee näin?
 3. Voisiko kukaan tai ketkään vaikuttaa siihen, että hän saisi olla ylpeästi oma itsensä?

Keskustelussa voi tuoda esiin esim.:

 • Rasistisilla kommenteilla voi olla iso vaikutus elämään. Päähenkilön on täytynyt saada niin paljon kyseisenlaisia kommentteja (ruma, vaatteet haisevat pahalta, pahaa ruokaa, Suomessa puhutaan vain suomea), että hän pyrkii muuttamaan sekä itseään, että perhettään niiden mukaan. Hän haluaisi olla sitä, minkä muut näkevät “normaalina”.
 • Jos ihailemillaan paikoilla (muotilehdissä, opettajina, poliitikkoina yms.) ei näe itsensä näköisiä ihmisiä, on myös vaikea olla ylpeä omasta itsestään, unelmoida ja nähdä itseään esimerkiksi erilaisissa ammateissa.
 • Mitä oppilaat voivat tehdä, on arvostaa ja kunnioittaa kaikkia sellaisina, kuin ovat.

Tarina 4: Ostoksilla

Kysymykset:

 1. Mitä rasistista tarinassa tapahtui?
 2. Kuka tai ketkä olisivat voineet tehdä jotain toisin?

Keskustelussa voi tuoda esiin esim.:

 • Romaneista on yhteiskunnassamme paljon ennakkoluuloja. Kaupoissa voi olla jopa kirjoittamattomia sääntöjä tai ohjeistuksia, että jos romani, tai musta tai ruskea ihminen tulee, pitää heitä seurata tai mahdollisesti heitä ei edes päästetä sisään.
 • Näissä kaupoissa työskentelevien pitäisi kyseenalaistaa tällaiset rasistiset ohjeistukset ja käytännöt.
 • Kun sinusta tehdään usein negatiivisia oletuksia taustasi perusteella, se voi vaikuttaa siihen, että meneekin siihen muottiin, koska muuta mahdollisuutta ei anneta. Vaihtoehtoisesti voi myös olla, että pyrkii näyttämään olevan erilainen, kuin stereotypia tai oletus sanoo, mikä voi myös johtaa siihen, että etäännyttää itsensä omasta ryhmästään tai identiteetistään.
 • Voi myös päätyä siihen, että vaan rikollisilla toimilla saa rahaa, jos ei saa töitä tai asuntoa näiden rasististen ennakkoluulojen takia. 

Tarinat perustuvat erilaisiin oikeisiin tapahtumiin, mutta eivät ole kenenkään henkilökohtaisia tarinoita. Tarinat on tehty Yhdessä ilman rasismia -hankkeessa. Ääninäyttelystä kiitos: Ali, Hajar, Meeri ja Pauline.

  

Yhdessä ilman rasismia -logo